top of page

MŮŽETE POMOCI..

Darujte srdce a získejte srdce. Boží láska a láska k bližnímu svému je základním kamenem křesťanství. Jsme rádi za každou pomoc a za každý příspěvek.  Každá koruna a každé euro pomůže. Můžete pomoci také prakticky při renovaci, oblečením pro naše Secondhandy, potravinovými balíky  nebo např. stavebním materiálem či vybavením.

Věrný je Hospodin; podpírá klesající a pozvedá sklíčené, dává pokrm v pravý čas, je spravedlivý ve svých cestách. Je blízko těm, kdo ho vzývají upřímně; vyplní vůli svých ctitelů, slyší jejich volání a zachrání je...


(ze Žl 145,13-21)

K získání daňového dokladu prosím napište adresu ve formuláři pro převod nebo si jej vyžádejte prostřednictví kontaktního formuláře.

bottom of page