top of page

BIBLICKÁ ŠKOLA

CÍL

Jako vzdělávácí centrum Sinti-Roma vidíme náš hlavní úkol připravit muže a ženy pro zodpovědný život a spolupráci v církvích a na misích.

Jsme nezávislá církev. Náš program a vzdělání je otevřené pro všechny účastníky z církví, nezávislých cirkví a různých komunit. CSRA bylo založeno na jednotě a závazku Písma svatého. Závazek vidíme v
každodenním měřítku pro víru a život.

Boží cesta je dokonalá, Hospodinovo slovo, tříbené ohněm, štítem je všem, kdo se k němu utíkají.

(Žl 18,31)

NABÍDKA  VZDĚLÁNÍ

Naše školní nabídka je vícestranná a přizpůsobí schopnostem každého studenta. Školní rok začíná v říjnu a končí v prosinci a pokračuje od února do dubna. V letních měsících přechází studium v praxi v
církvi či na misi.

Celkové studium trvá 3 roky. Na výběr je jednoroční, dvouroční či tříroční studium.

Další možností je 3měsíční biblický seminář.

JAKÉ JSOU POŽADAVKY?

Minimální věk pro studenty je 18 let. Uchazeč o vzdělání by měl také dosvěčit obnovu svého života skrze Ježíše Krista a měl by prokázat ochotu nasledovat jeho učení.

CO ZÍSKÁM PO SKONČENÍ STUDIA?

Po dokončení třiměsíčního semináře je vydán certifikát. Kdo absolvuje studium v plném rozsahu včetně praxe, získa detailnější závěrečné vysvědčení.

CO JE CÍLEM STUDIA?

Jednoletý kurz umožnuje pracovat v círvi jako Diakon ve službě pro dospělé, dospívající a děti v tuzemsku či v zahraničí.

Dvouletý kurz poskytuje biblicko-pastorační vzdělání od Romů a Sinti k pastorační službě u dospělých,

dospívajících a dětí v církvích a na misích v tuzemsku i v zahraničí.

 

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN PRO CELÉ STUDIUM

- Odbornost Bible - Starý zákon

- Odbornost Bible - Nový zákon

- Nauka o Duchu svatém

- Co má společného Starý a Nový zákon

- Historie církve

- Náboženská a konfesní odbornost

- Nauka o výkladu Bible

- Nauka o kázání

- Jak studovat Bibli

- Interpretace starozákonních a novozákonních knih

- Praktický duchovní život

- Výuka německého a romského jazyka

- Duchovní péče

- Práce s mládeží

- Evangelizace

- Zakládání sborů a budování komunity

- Finanční gramotnost

-Církevní dějiny Sintů a Romů v Německu

-Mediální školení : TV kurz, webové stránky, grafický kurz

-Práce s PC

-Hudba

-Denní pratická spolupráce

Studium je orámované biblickou pobožností, modlidbou a bohoslužbou.

 

 

VÝUKA

Studium startuje v říjnu a končí v prosinci. Poté pokračuje od února a končí v dubnu. Předměty jsou

vyučovány pouze v sobotu. Výuka začíná v 10.00 a končí v 17.00.

 

 

ŠKOLNÉ

Školné činí 50 EUR za semestr.

 

 

ORGANIZACE

Organizátorem studia je Křesťanské vzdělávací centrum Sintů a Romů o.s.

Registraci pro uchazeče je nutné provést přes kontaktní formulář.
S potvrzením vám poté budou zaslány podrobné informace.

 

 

bottom of page