top of page

KDE VŠUDE CSRA PŮSOBÍ?

V současné době Křesťanské vzdělávácí centrum Sintů a Romů sdružuje romské církve v Rotavě, Kraslicích, Sokolově, Vřesové, Rakovníku a v Mladé Boleslavi. Jednotlivé cirkve pod režií CSRA pořádájí celou řadu kulturních akci  spojených s evangelizací a prezentováním programu, který CSRA nabízí. Tradičně také organizuje vánoční nadílku pro všechny děti z církví do 12 let. CSRA se také angažuje ve sportovním vyžití. Tradičně pořádá halový turnaj ve fotbale v Rotavě a letní turnaj v Rakovníku. V Sokolově a v Rotavě CSRA spravuje Second hand obchody, které představují pracovní příležitost pro členy centra.

 


Dobro jsi prokázal svému služebníku... Nauč mě moudrosti a vědění... Bloudil jsem před svým pokořením, nyní však dbám na tvůj výrok... Nauč mě svým příkazům... Dobře mi, že jsem byl pokřen, abych se naučil tvým příkazům. Lepší je pro mě

zákon tvých úst než tisíce ve zlatě a stříbře.


(Žl 119,65-72)

15631543_1423562184344266_870384430_o

" Evangelium je pravda, která osvobozuje a která jediná může poskytnout mír v srdci ".

 

" Zázrak na Rotavě " , tak pojmenovala Česká televize reportáž o naší círvi v Rotavě. Drogy, alkohol, krádeže to vše ztratilo svou moc, když se Romové v Rotavě rozhodli následovat učení našeho Pána Ježíše Krista. Kriminalita klesla prakticky k nule. Romové v Rotavě pracují a žijí slušným životem a to jen díky Ježíši Kristu.

 

 

 

Naše křesťanské vzdělávácí centrum působí nejen v České republice, ale také v Německu a v USA. Na biblické škole vyučují mimo jiné také vysokoškolští profesoři z Německa. Díky tomu se z našich studentů stávají fundovaní odborníci, služebníci, kteří mohou působit v centrech CSRA jako vedoucí pracovníci a pastoři. V současné době naši studenti působí v Rotavě, Sokolově, Vřesové, Kraslicích a v Rakovníku.

Základním programem naší církve je seznámit lidi s Kristem. Vrcholem evangelizace je jasné vyznání, že v Ježíši Kristu se poskytuje každému člověku možnost spásy jako dar Boží. Spása je osvobození ode všeho, co člověka trápí a utlačuje, a především pak osvobození od hříchu a od zlého ducha. Přináší i radost z toho, že my známe Boha a on zná nás. CSRA se snaží, aby jednotlivá centra pořádala evangelizace a seznamovala tak širokou veřejnost s učením našeho Pána Ježíše Krista.

bottom of page